Welkom bij COV Collect

COV Collect is een collectief dat faciliteert in het opschalen van de zorgcapaciteit. Dit doen wij door ondersteuning te bieden aan ziekenhuizen, zorginstellingen en zorgverleners. Met dit initiatief gaan wij iedereen helpen om passende covidzorg te ontvangen, buiten de ziekenhuizen en verpleeginstellingen om. Zo schalen we samen de zorgcapaciteit op. De covidzorg is voor iedereen die covidpatiënt genoemd wordt of covid-achtige klachten heeft. Wij vertrouwen erop dat we samen in staat zijn om een oplossing te realiseren waar iedereen zich goed bij voelt. Doe je mee om dit werkelijkheid te maken?

Wij zijn er voor 17.580.000 Nederlanders

Wat is COV Collect?

COV Collect is een non hiërarchisch initiatief waarbij wij iedereen uitnodigen om mee te werken. Een collectief dat faciliteert in de ondersteuning van ziekenhuizen, zorginstellingen, zorgverleners en de samenleving voor covidzorg. Covidzorg is voor iedereen die covidpatiënt genoemd wordt of covid-achtige klachten heeft

COV Collect regelt voor iedereen (eerste lijn) covidzorg en investeert in covidzorg in Nederland. Hierdoor ontzorgen wij de huisartsen, verpleegkundigen, ziekenhuizen en verpleeghuizen en leveren we de komende jaren een positieve bijdrage aan de zorgcapaciteit in Nederland.

Voordelen

  • Patiënten met covid-achtige klachten zijn zorgsysteem niet meer tot last
  • COV Collect ondersteunt in covidzorg (iets wat het kabinet al jaren niet doet)
  • Uitgestelde zorg kan snel en effectief hervat worden
  • Hierdoor kunnen maatregelen opgeheven worden en de samenleving kan weer open
  • Zuivere data voor onafhankelijke, betrouwbare statistische analyses

Veel aan ons gestelde vragen

Door wie wordt de zorg verleend?

Er zijn heel veel zorgverleners die (weer) vanuit hun hart zorg willen verlenen. Afgelopen jaren is er veel verloop geweest in de zorg. Zo zijn er zorgverleners die zich niet meer prettig voelen bij de werkwijze die zij opgelegd krijgen vanuit regels en protocollen, welke veelal bedoeld zijn om de efficiency te verhogen, in plaats van beoordelen wat een cliënt echt nodig heeft. Als zelfstandige zorgverlener of verenigd in een collectief staan zij klaar om te helpen.

Welke zorg wordt verleend en aan wie?

Stap één is eerstelijnszorg bestaande uit preventie of milde ‘covid’-klachten. Eerstelijnszorg is zorg waar iedereen terecht kan zonder verwijzing. Stap twee is tweedelijns covidzorg. Tweedelijnszorg is zorg waarvoor je een verwijzing nodig hebt.

Bekijk de pagina Hoe werkt het? voor meer informatie.

Waarom is er geld nodig om deze zorg te faciliteren?

Gezien de snelle ontwikkelingen vanuit de overheid is het belangrijk dat we direct door kunnen schakelen in andere vormen van zorg. Eerstelijnszorg voor ondersteuning en het verbinden van zorgverleners. Om de tweedelijnszorg te ontlasten zijn er locaties, apparatuur en materialen nodig. Alle uitgaven worden transparant bijgehouden door het collectief.

Wil jij ook een positieve bijdrage leveren aan de samenleving?

Heb je een vraag?

Neem contact met ons op.